Az Európai Tudásközpont jövőképe

A hajdan volt antik világ egyik legjelentősebb szellemi központja, az Alexandriai Nagy Könyvtár volt az akkori ismert világ tudásának tárháza. Nem túlzás állítani, hogy Európa fejlődése és későbbi kiemelkedése nem kis mértékben az erre épülő szellemi és kulturális örökségnek volt köszönhető. A jelen világ kihívásaira reagálva az Európai Tudásközpont szeretne az integrálódó közös Európa szellemiségének egyik jelentős központjává válni, hozzájárulva ezzel is Európa és a világ alkotó gondolatainak a megszületéséhez, megismerhetőségéhez, illetve hasznosulásához csakúgy, ahogy ez a hajdan volt Alexandriai Nagy Könyvtár esetében is megtörtént.

A modern idők Alexandria Nagy Könyvtárát ugyanakkor nem egy épületben képzeljük el, hanem az Interneten, és nem egy konkrét helyhez kötötten, hanem mesterséges intelligenciával támogatott tudásmegosztó csomópontok kooperatív hálózataként. A könyvtárból nem könyvek, hanem közvetlenül a tudás lenne elérhető, és nem emberek fáratságos keresgélésével, hanem a tudáshálózatban helyettünk keresni képes specializált robotok segítségével. Mindezek segítségével Európa és az emberiség tudásvagyona sokkal gyorsabban gyarapodhatna és sokkal hatékonyabban hasznosulhatna. Küldetésén keresztül az Európai Tudásközpont ezen vízió beteljesülését célozta meg.